skip to content »

gutmg.freeimagehost.ru

Azs crinul scoala de sabat online dating

azs crinul scoala de sabat online dating-63

ALR I 1 091/116, 170, 186, 200, 720, 746, 887, 980, A I 23, 32, 35, II 1, 12, m 1, 19, iv 2. formată dintr-un mic suport (triungliiular) pe care se stă.

azs crinul scoala de sabat online dating-1azs crinul scoala de sabat online dating-49azs crinul scoala de sabat online dating-19

A pune ţnun (pc cineva) sau a-i pune (cuiva) şjiua -- a stăpini, a su- pune, a exploata (pe cineva). Dor tocmai aici mi se pasc şeaua, codru-drăgu- şANU, c. care se aseamănă ca formă sau ca întrebuinţare cu o şa' (I 1) : a) Parte' a bicicletei, a motocicletei etc. Din şeile de-oţet descălecară Cei patru trac- torişti in salopete. Treeind apoi prin o şea sau curmătură a muntelui I.udişorul, sa înaintat cu marcarea pe virful nmntelui Zirna. (Regional) (^ivliit cu care se alungă caprele (I'clrila). Piesă de harnaşament făcută din piele (sau din lemn), care se fixează pe spinarea calului şi pe care stă călăreţul. toate arginturile cile au găsii la dinscle, de Ic-au topit toate, făcind scări ţi tipsii fi fale ferecate.

Att Ua au fost strins toate şeile grămadă, şincai, hr.

Vfc PC Corelaţii : Rodica RADU FILOLOG P f.l Coordonare lexieograjică a tomului al Xl-lea, partea 1. a doiiâzuci ţ.i doua) literă a alfa- beliilni liniliii niin Ane şi sunetul corespunzător (con- soană [ricativă prepalatală surdă).

Doina COBEŢ Corneliu MORARIU CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC PRINCIPAL 1- ŞA» !

.^ (Begional ; şiln sintagmele şa de povară, şa de măgari) Samar.

Samarul sau şeaua de povară este construit după acelaşi principiu ca şi şeaua de călărie, enc.

Bale şeaoa să inţeteag.'i iapa, căci femcia-i dracul, necrizzi.